top of page
Arken.jpg

STYRELSEN 2022

 

ORDINARIE LEDAMÖTER

LEDAMÖTER

Gunvor Ohlsen  Ordförande
Ann Chrysong  Kassör
Marianne Carse  Sekreterare
Sven Högström
Jörgen Lundgren
Lisen Brickarp
Sandra Johannesen

 

SUPPLEANTER

Bisse J Johansson
Fredrik Ejeryd
Benny Lärking

Christer Warfvinge

 

VALBEREDNING

Britt-Marie Widén

(sammankallande)

 

REVISORER

Lars Övling

Eva-Lis Mattsson

 

SUPPLEANT

Anders Johansson

bottom of page