affisch mystisk midsommar.jpg
mystisk midsommarstripe.jpg

”Bakom kulisserna finns mycket att göra!
För att kunna öva och spela upp teater krävs mycket arbete ”bakom kulisserna”.
Vår nya lokal i fd. Järnförädlingen på Repslagargatan håller på att inredas och utrustas. Vi ser över och under-håller all scenutrustning och teknisk utrustning.
Äntligen får vi ett kontor igen men det ska också organiseras. Alla medlemmar och andra som vill hjälpa till är välkomna Ring Anders 070 – 332 65 16.