top of page

STYRELSEN 2023

LEDAMÖTER

Gunvor Ohlsen  Ordförande
Ann Chrysong  Kassör, avgick 3 juli 2023
Marianne Carse  Sekreterare och kassör efter Ann

Sven Högström
Anders Hjort
Lisen Brickarp

Robin Maltén

 

SUPPLEANTER

Bisse J Johansson
Fredrik Ejeryd
Benny Lärking

Christer Warfvinge

Jörgen Lundgren

 

VALBEREDNING

Britt-Marie Widén (sammankallande)
Willy Säfström

 

REVISORER

Lars Övling

Eva-Lis Mattsson

REVISORERSÄTTARE

Nina Bengtsson

Big Title

bottom of page