STYRELSE 2017

 

 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Ordförande: Ambulerande mellan ordinarie styrelseledamöter (2 mån)

Sekreterare: Marianne Carse

Kassör: Jörgen Lundgren  (Tel 073 5958079)
 

LEDAMÖTER

Krister Mattsson

Göran Elb

Sandra Johannesson

 

SUPPLEANTER

Fredrik Ejeryd

Birgitta Jakobsson

Elisabeth Larsson

Roger Oscarsson

Camilla Lundgren

Bisse J Johansson

Carina Westerlund

Liselott Weinsjö

Sven Högström

 

VALBEREDNING

Britt-Marie Widén

(sammankallande)

 

REVISORER

Lars Övling

Eva-Lis Mattsson

 

SUPPLEANT

Anders Johansson