top of page

”Från Ginungagap till Ragnarök
- en introduktion till den fornnordiska
mytologin och gudasagorna.
Vi har de senaste 5 – 6 åren genomfört över 40 guidade vandring
med teaterinslag vid de 16 utomhusskulpturerna i Midgårds
bostadsområde i stan. Skulpturerna visar personer och händelser i
den nordiska mytologin. Bostadsbolaget som äger området hälsar
alla välkomna på ett besök. Det är öppet 24:7.
Vi står öppna för att fortsätta med guidade teatervandringar –
kanske även nu med små grupper – om vi får beställningar.
Som ett alternativ till vandringarna har vi skrivit en kortpjäs som
en introduktion till ämnet och för att uppmuntra fler att gå och
titta på skulpturerna. Instuderingen pågår för Oden, Freja, Frigg,
Loke, Heimdall med flera.
Pjäsen passar som ett inslag vid ett föreningsmöte, på en mässa
eller marknad eller varför inte på en lektion om den nordiska
historian.
Mer info och beställningar kontakta Anders 070 – 332 65 16

bottom of page